DLOUHOTRVAJÍCÍ ÚLEVA OD BOLESTI A ZLEPŠENÍ HYBNOSTI

Rázová vlna je fyzikální metoda. Energie do léčeného místa je přenášená vysokoenergetickou tlakovou akustickou vlnou tzv. shock wave. Tato vyvolává v tkáni hojivé a regenerační procesy. Ošetření rázovou vlnou nabízí rychlou úlevu od bolesti a zlepšení hybnosti. Potlačuje chronický zánět, stimuluje produkci kolagenu, rozpouští kalcifikace, uvolňuje „trigger pointy“.


LÉČEBNÉ ÚČINKY

 • Tvorba nových cév
  Vyživující průtok krve je nezbytný pro zahájení a udržování reparativních procesů poškozené tkáně. Aplikace akustických vln vytváří kapilární mikrotrhlinky ve šlachách a kostech.
 • Potlačení chronického zánětu
  Žírné buňky jsou jednou z klíčových součástí zánětlivého procesu. Jejich aktivita může být zvýšena použitím akustických vln.
 • Stimulace produkce kolagenu
  Tvorba dostatečného množství kolagenu je nutným předpokladem reparativních procesů v poškozených myoskeletálních a vazivových strukturách. Léčba rázovou vlnou urychluje syntézu prokolagenu.
 • Rozpuštění kalcifikovaných fibroblastů
  Kumulace vápníku je nejčastěji důsledkem drobných ruptur nebo jiného poranění šlach. Akustické vlny rozrušují tyto kalcifikace a urychlují hojení.
 • Disperze mediátoru bolesti “Substance P”
  Substance P je neurotransmiter, který přenáší informaci o bolesti skrze vlákna typu C. Tento neuropeptid je obecně spojován s intenzivní, přetrvávající až chronickou bolestí.
 • Uvolnění trigger pointů
  Trigger pointy jsou hlavní příčinou bolestí krční a bederní páteře, ramen i končetin. Působením akustických vln dojde k odblokování kalciové pumpy a tím i ke zvrácení lokální metabolické krize ve svalovém vlákně a následnému uvonění trigger pointů.

PRINCIPP RÁZOVÉ VLNY

Rázová vlna je akustický jev, který přenáší velké množství energie do bolestivých míst a do tkání se subakutními, subchronickými a chronickými obtížemi. Tato energie napomáhá regeneraci a reparativním procesům v kostech, vazivu a jiných měkkých tkáních.

Rázové vlny jsou charakteristické skokovou změnou tlaku, vysokou amplitudou a neperiodicitou.

Kinetická energie projektilu, vytvořená stlačeným vzduchem, je přenášena do transmiteru na konci aplikátoru a dále do tkáně.

 


TERAPEUTICKÝ POSTUP

Terapie rázovou vlnou je neinvazivní ošetření. Aplikace je snadná a začíná třemi kroky:

1. Určení oblasti pro ošetření

Lékař najde pomocí palpace oblast vyžadující ošetření.

2. Aplikace gelu

Nanese dostatečné množství gelu na oblast určenou v předchozím kroku. Gel je nezbytný pro efektivní přenos rázových vln do tkáně.

3. Zahájení terapie

Lehce přitlačí aplikátor rázové vlny na ošetřované místo a stiskem tlačítka na držadle zahájí terapii.